gavlan,रोहिणी घोळवे,rohini gholve,गवळण,गौळण, गौळणी,folkart,marathi bhajan,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,


gavlan,रोहिणी घोळवे,rohini gholve,गवळण,गौळण, गौळणी,folkart,marathi bhajan,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,

रोहिणी घोळवे .. पुण्याच्या भेकराईमाता नगरच्या टेल्को कॉलनी येथील रहिवासी. तेथील श्री विठ्ठल प्रासादिक भजनी …
#gavlanरहण #घळवrohini #gholveगवळणगळण #गळणfolkartmarathi #bhajanभजनभकतगतभवगतगवळण
gavlan,रोहिणी घोळवे,rohini gholve,गवळण,गौळण, गौळणी,folkart,marathi bhajan,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,
#gavlanरहण #घळवrohini #gholveगवळणगळण #गळणfolkartmarathi #bhajanभजनभकतगतभवगतगवळण

Leave a Reply