Gayatri Mantra Song Lyrics By Shekhar Ravjiani

Gayatri Mantra Song Lyrics By Shekhar Ravjiani

Lyrics Name : Gayatri Mantra Song Lyrics By Shekhar Ravjiani
Singer Name : Shekhar Ravjiani
Name : Gayatri Mantra

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat…

Leave a Reply