Gopal Sahara Tera Hai Mera Aur Sahara Koi Nahi Krishna Bhajan By Chitra Vichitra Maharaji

Hey Gopal Nandlaal Hey Gopal Nandlaal
Gopal Sahara Tera Hai
Mera Aur Sahara Koi Nahi

Gopal Sahara Tera Hai
Hey Nandlaal Sahara Tera Hai
Mera Aur Sahara Koi Nahi

Gopal Sahara Tera Hai
Hey Nandlaal Sahara Tera Hai

Gopal Sahara Tera Hai
Hey Nandlaal Sahara Tera Hai

Jai Jai Shyama Jai Jai Shyam
Jai Jai Shri Vrindawan Dham

Jai Jai Shyama Jai Jai Shyam
Jai Jai Shri Vrindawan Dham

Pawan Shyama Tero Naam
Pawan Shri Vrindawan Dhaam

Jai Jai Shyama Jai Jai Shyam
Jai Jai Shri Vrindawan Dham

Krishna ji Bhajan Lyrics | Krishna ji ke latest bhajans Lyrics likhit me shayam bhajan Lyrics, shri Radhe shyam bhajan Lyrics

Leave a Reply