Gujarati Bhajans 2016 – Best Gujarati Devotional Songs by Ashit Desai & Hema Desai |Gujarati Bhajans 2016 & Best Gujarati Devotional Songs by Ashit Desai & Hema Desai | Red Ribbon Gujarati

Roya Hashe Ghanshyam – 0:01
Kaana Gokul Te Gaam – 10:43
Mane Chaakar Rakhoji – 17:14
Mathurana Raja Tame – 21:46
Prabhujine Pardama – 30:15
Raadha Ne Shyaam – 36:27
Amne Ratt Laagi Re – 44:11
Dwarikadheesh Ne – 52:47
Gokulma Kokvaar Aavo – 57:45

Song- Roya Hashe Ghanshyam
Singer- Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Kiran Sampat
Lyricist- Kishan Sosa
Music Label- Red Ribbon

Song- Kaana Gokul Te Gaam
Singer- Ashit Desai, Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Pinakin Shah
Lyricist- Pinakin Shah
Music Label- Red Ribbon

Song- Mane Chaakar Rakhoji
Singer- Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Meerabai
Lyricist- Meerabai
Music Label- Red Ribbon

Song-Mathurana Raja Tame
Singer- Ashit Desai, Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Pinakin Shah
Lyricist- Pinakin Shah
Music Label- Red Ribbon

Song- Prabhujine Pardama
Singer- Hema Desai
Composer – Ashit Desai
Lyricist- Indulal Gandhi
Music Label- Red Ribbon

Song- Raadha Ne Shyaam
Singer- Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Navin Shah
Lyricist- Niranjana Bhargav
Music Label- Red Ribbon

Song- Amne Ratt Laagi Re
Singer- Ashit Desai, Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Suryakant Pancholi
Lyricist- Pinakin Shah
Music Label- Red Ribbon

Song- Dwarikadheesh Ne
SInger- Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Avinash Vyas
Lyricist- Suren Thakar
Music Label- Red Ribbon

Song- Gokulma Kokvaar Aavo
Singer- Hema Desai
Composer- Ashit Desai, Jagdish J.
Lyricist- Madhav Ramanuj
Music Label- Red Ribbon

Leave a Reply