Hanuman Bahuk Stotra Goswami Tulsidas Rachit

Atulit Bal Dhamam
Hem Shailabh Deham
Danuj Van Krishanum
Gyani Naam Magraganyam
Sakal Gun Nidhaman
Raghukul Priya Bhaktam
Vaat Jatam Namami Namami

Chhapaya

Sindhu Taran Siya Soch Haran Rabi Baal Baran Tanu |
Bhuj Bisaala Murti Karaal Kalhuko Kaal Janu ||

Gahan Dahan Nirdahan Lanka Ni Sank Bank Bhuv|
Jaatu Dhaan Balwana Maan Mad Dwan Pawan Sukh ||

Kah Tulsidas Sevat Sulabh Sevak Hit Santat Nikat
Gun Ganat Namat Sumirat Japat Saman Sakal Sankat Vikat ||1||

Swarna Sail Sankas Koti Rabi Tarun Tej Ghan |
Urr Bisaal Bhuj Dand Chand Nakh Braj Braj Tan ||

Ping Nayan Bhrukuti Karaal Rasna Dasnanan |
Kapis Kes Karkas Langoor Khal Dal Bal Bhanan||

Keh Tulsi Das Bus Jaasu Urr Marut Sut Moorti Bikat |
Santaap Paap Teh Purush Pahi Sapnehu Naahi Aavat Nikat ||2||

Jhoolna

Panch Mukh Chhamukh Bhrigu Mukhya Bhat Asur Sur Sarva Sari Samar Samrat Suro |
Bankuro Beer Birudait Birudawali Bed Bandi Badat Paijpuro ||

Jaasu Gunnath Raghunath Kah Jaasu Bal
Bipul Jal Bharit Jag Jaldhi Jhooro |

Duvan Dal Damanko Kaun Tulsis Hai
Pawan Ko Poot Rajput Ruro ||3||

Ghanakshari

Bhanuso Padan Hauman Gaye Bhaanu Man
Anumani Sisu Keli Kiyo Ferfaar So |

Paachhile Pagini Gam Gagan Magan Man
Kram Ko Na Bharam Kapi Balak Bihaar So||

Kautuk Biloki Lokpaal Hari Har Bidhi
Locanini Chaka Chaudhi Chittani Khabhar So |

Bal Kaidho Beer Ras Dheeraj Kai Sahas Kai
Tulsi Sarir Dhare Sabani Ko Saar So ||4||

Bharat Mein parath Ke Rath Kethu Kaipraj
Gajyo Suni Karu Raaj Dal Hal Bal Bho|

Kahyo Dron Bheesham Sameer Sut Mahaveer
Veer Ras Bari Nidhi Jaako Bal Jal Bho||

Baanar Subhaye Baal Keli Bhumi Bhaanu Laagi
Falang Falang Hete Ghaati Nabh Tal Bho|

Nayi Nayi Maath Jori Jori Hath Jodha Johi
Hanuman Dekhe Jag Jeevan Ko Phal Bho ||5||

This Post Has One Comment

Leave a Reply