Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Hari Bhaj Re Umra Beet Chali
Din Din Ghadi Ghadi Pal Pal Jaave
Jaise Jal Anjali
Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Jim Suraj Rath Dhavat Nabh Mein
Chhaya Jaaye Dhali
Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Ye Maya Chanchal Kshad Bhangur
Ye Maya Chanchal Kshad Bhangur
Jim Badal Bijali
Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Brahma Nand Bhajan Bin Hari Ke
Bhatkat Narak Gali
Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Hari Bhaj Re Umra Beet Chali
Din Din Ghadi Ghadi Pal Pal Jaave
Jaise Jal Anjali
Hari Bhaj Re Umra Beet Chali

Leave a Reply