Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Naam Bina Aanand Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Hari Naam Bina Aanand Nahi
Hari Naam Bina Aanand Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Prem Bhakti Bina Uddhar Nahi
Seva Bina Nirvan Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Jap Dhyan Bina Sanyog Nahi
Prabhu Darsh Bina Pragyan Nahi

Gaye Janam Bina Satkarma Nahi
Gaye Janam Bina Satkarma Nahi

Bhagwan Bina Koi Apna Nahi
Bhagwan Bina Koi Apna Nahi

Hari Naam Bina Parmarth Nahi
Hari Naam Bina Parmarth Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Hari Naam Bina Aanand Nahi
Hari Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi

Bolo Sachchidanand Bhagwan Ki Jai
Jai Shri Sathya Sai Baba
Jai Shri Krishna
Jai Shri Ram
Jai Shri Shyam

Leave a Reply