Hari Naam Sumar Sukh Daam Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Hari Naam Sumar Sukh Daam
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Hari Naam Sumar Sukh Daam
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Paap Kapat Kar Maya Jodi
Garav Kare Dhan Ka

Sabhi Chhod Kar Chala Musafir
Vaas Hua Van Ka
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Hari Naam Sumar Sukh Daam
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Sundar Kaya Dekh Lubhaya
Laad Kare Tan Ka

Chhoota Swansh Bikhar Gayi Dehi
Jyo Mala Manka
Yeh Sansaar Sapno Ki Maya
Mela Pal Chhin Ka

Brahma Nand Bhajan Kar Bande
Nath Niranjan Ka
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Hari Naam Sumar Sukh Daam
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

Leave a Reply