Hari Om Japo Maha Mantra Ye Jag Aadhar

Hari Om Japo Hari Om Japo
Maha Mantra Ye Jag Aadhar
Hardey Se Japega Jo Mantra Yahi
Wahi Jayega Bhav Se Paar
Mantra Ye Jag Aadhar

Hari Om Japo Hari Om Japo
Maha Mantra Ye Jag Aadhar

Hardey Se Japega Jo Mantra Yahi
Wahi Jayega Bhav Se Paar
Mantra Ye Jag Aadhar

Brahma Ne Harday Hari Om Dhara
Shrishti Ki Bhi Fir Rachna Ki

Hari Om Hari Om Japte Japte
Sab Vedo Ki Rachna Ki

Maha Mantra Hai Ye Jag Se Hai Nyara
Japte Jana Re Subah Shaam

Om Hari Om Hari Om
Hari Om Japo Hari Om Japo
Maha Mantra Ye Jag Aadhar

Shiv Shankar Ne Hari Om Japa
Aur Halahal Pee Dala

Brahma Ko Ved Diye
Rawan Ko Lanka
Asuro Ko Bhi Var De Dala

Jis Mantra Ko Devo Ne Japa
Tum Bhi Hardey Dharo Yahi Naam

Om Hari Om Hari Om
Hari Om Japo Hari Om Japo
Maha Mantra Ye Jag Aadhar

Bhakt Prahlaad Ne Hari Om Japa
Agni Mein Bhi Jal Naa Paye

Parvat Se Bhi Neeche Feka
Gir Parvat Se Mar Nahi Paye

Issi Mantra Se Prabhu Ko Paya
Issi Mantra Se Paya Vardaan

Om Hari Om Hari Om
Hari Om Japo Hari Om Japo
Maha Mantra Ye Jag Aadhar

Leave a Reply