he bholeya shankara

हे भोलया शंकरा हे भोलया शंकरा
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

गड्या मध्ये रुद्राक्षाचा माडा
लावितो भस्म कपाडा
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

त्रिशूल डमरू हाती
संगे नाचे पार्वती
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

भोलेनाथ आलो तुमच्या द्वारी
कोठे दिसे ना पुजारी
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

हाता मध्ये घेउन झारी
नंदयावरी करितो सवारी
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

माथ्यावर चंद्राची कोर
गड्या मध्ये सर्पाची हार
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची
हे भोलया शंकरा ..

Leave a Reply