Hey Jag Vandan Gauri Nandna Gajanan Aaya Tere Dwar

Hey Jag Vandan Gauri Nandna
Kardo Bhav Se Paar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Hey Jag Vandan Gauri Nandna
Kardo Bhav Se Paar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Ridhi Siddhi Ke Tum Ho Swami
Hey Gan Nayak Anter Yaami

Gauri Maa Ke Raj Dulare
Bhakto Ko Do Pyaar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Hey Jag Vandan Gauri Nandna
Kardo Bhav Se Paar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Buddhi Vivek Ke Tum Ho Data
Bhakto Ke Tum Bhagya Vidhata
Bhav Bhajan Se Gaau Tohe
Mera Kar Uddhar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Hey Jag Vandan Gauri Nandna
Kardo Bhav Se Paar
Gajanan Aaya Tere Dwar

Leave a Reply