HIT BHAJAN—Neelkanth Mandir Ke Upar Bom Bom Bom Bom Hori Se—(RAMOTAR SHARMA)Singer = Ramotar Sharma & Party
Tytle = Bhole Baba ka Jagran-Wazirpur
Presented By = SHISHODIA CASSETTES
Sanyojak = R. S. Light & Tent Wazirpur (Haryana)
HIT BHAJAN—Neelkanth Mandir Ke Upar Bom Bom Bom Bom Hori Se—(RAMOTAR SHARMA)
#HIT #BHAJANNeelkanth #Mandir #Upar #Bom #Bom #Bom #Bom #Hori #SeRAMOTAR #SHARMA
Singer = Ramotar Sharma & Party
Tytle = Bhole Baba ka Jagran-Wazirpur
Presented By = SHISHODIA CASSETTES
Sanyojak = R. S. Light & Tent Wazirpur (Haryana)

Leave a Reply