Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain Mere Nayano Ke Taare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Mere Nayano Ke Taare Hai
Mere Nayano Ke Taare Hai

Saare Jag Ke Rakhwale Hai
Saare Jag Ke Rakhwale Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Ek Bharoso Ek Bal Ek Aash Vishwas
Ek Ram Ghanshyam Hit Jatak Tulsi Das

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Jo Lakho Papiyo Ko Tare Hai
Jo Lakho Papiyo Ko Tare Hai

Jo Adhamann Ko Uddhare Hai
Jo Adhamann Ko Uddhare Hai

Hum Unki Sharan Padhare Hai
Hum Unki Sharan Padhare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Sharnagat Aarth Niware Hai
Sharnagat Aarth Niware Hai

Sharnagat Aarth Niware Hai
Sharnagat Aarth Niware Hai

Hum Inke Sada Sahare Hai
Hum Inke Sada Sahare Hai

Hum Unke Sada Sahare Hai
Hum Inke Sada Sahare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Gadika Aur Geedh Uddhaare
Gadika Aur Geedh Uddhaare

Hum Khade Unkhi Ke Dware Hai
Hum Khade Unkhi Ke Dware Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hain

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply