ik jogi ve tera chimta nirala jd tu aap bhjaawe

इक जोगी वे तेरा चिमटा निराला,
जद तू आप भजावे,
सबना दी गल बन जन्दी है रेहमत जद बरसावे,
इक जोगी वे तेरा चिमटा निराला,

इस चिमटे दी शक्ति नु जद गोरख परखन आये,
मार के चिमटा बदला विच बिजली चमकन लाये,
सबना दी गल बन जांदी है रेहमत जद बरसाए,
इक जोगी वे तेरा चिमटा निराला,

इस चिमटे दी शक्ति नु माँ रत्नो परखन आई,
मार के चिमटा धरती दे विच लसियां दी लहर बगावे,
सबना दी गल बन जांदी है रेहमत जद बरसाए,
इक जोगी वे तेरा चिमटा निराला,

चिमटा सिर ते रख के जोगी सब नु तारी जावे,
सावन ते जोगी कर्म कमा दे सिमी तेरे गुण गावे,
सबना दी गल बन जांदी है रेहमत जद बरसाए,
इक जोगी वे तेरा चिमटा निराला,

Leave a Reply