Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Dhok Lagaasi Mani Karwasi
Tabariya Sang Laya
Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Dhok Lagaasi Sava Mani Karwasi
Tabariya Sang Laya
Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Salasar Paisovar Anjani Ko
Deve Hatho Ko Hath Parcho
Rogiya Ne Kaya Deve Kangle Ne Maya Deve
Thodi Ghar Kharcho
Man Chaha Var De Vaara Nyara Karde
Kast Gano Ka Mitaya

Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Salasar Dhani Aeki Ott Leo Sagla Kaam Sarsi
Bhakta Ki Bhali Kari
Baba Sada Aapi Bhi Bhali Karsi
Laal Langoto Hath Mein Ghoto
Paapi Dust Tharraya

Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Chait Suvi Poonam Mein Bharo Melo Ati Bhari
Mulak Mulak Lakho Nar Naari
Lambi Laga Ke Taan Lakkha Hari Gun Gaau
Lambi Laga Ke Taan Sab Ke Gun Gau
Hey Saral Chavar Aaj Uthaya

Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Dhok Lagaasi Mani Karwasi
Tabariya Sang Laya
Jai Balaji Jai Balaji Bolta Bhagat
Salasar Ke Mandir Ye Aaya

Leave a Reply