jai ho shakti dadi ri

धारा धरती विराजनो माँ ,
दीदी शक्ति लियो अवतार,
जय हो शक्तिदादी री ….

जोशी कुल ने तरियो मां ,
थारी महिमा अपरम्पार
जय हो शक्ति दादी….

कोटासर में सोहन मन्दिर ,
थारी ध्वजा फरूक आसमान,
जय हो..

शुदी सातम को मेलो भारी ,
थारे आवे नर और नार,
जय हो…

ढोल नगरा झालर बाजे,
थे भगत करे जय जय कार,
जय हो शक्त….

राधे जोशी री विनती मां ,
म्हारो बेड़ो कीजो पार,
जय हो…

Leave a Reply