Jai Jai Kapi Balwanta Hanumanji Latest Aarti

Jay Jay Kapi Balvanta
Sur Nar Muni Jan Vandit
Sur Nar Muni Jan Vandit
Padraj Hanumanta
Jay Jay Kapi Balvanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Jai Jai Kapi Balvanta
Sur Nar Muni Jan Vandit
Sur Nar Muni Jan Vandit
Padraj Hanumanta
Jai Jai Kapi Balvanta
Jai Jai Sankat Mochan Jai Jai Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Prod Pratap Pawan Sut Tribhuvan Jaikaari
Tribhuvan Jaikaari
Asur Ripu Mad Gajan
Asur Ripu Mad Gajan Bhay Sankat Haari
Jai Jai Kapi Balvanta
Jai Jai Sankat Mochan Jai Jai Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Bhoot Pishaach Vikat Grah Peedit Nahi Jampe
Peedit Nahi Jampe
Hanumat Haak Suneene
Hanumat Haak Suneene Thar Thar Kaape
Thar Thar Kaape
Jai Jai Kapi Balvanta
Jai Jai Sankat Mochan Jai Jai Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Raghuveer Sahay Odhyo Sagar Aati Bhari
Sagar Ati Bhari
Sita Sudh Le Aaye
Sita Sudh Le Aaye Kapi Lanka Jaari
Jai Jai Kapi Balvanta
Jai Jai Sankat Mochan Jai Jai Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Ram Charan Rati Dayak Sharnagat Trata
Sharnagat Trata
Premanand Kahe Hanumat
Premanand Kahe Hanumat Vanchhit Phal Data
Jay Jay Kapi Balvanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Jay Jay Kapi Balvanta
Sur Nar Muni Jan Vandit
Sur Nar Muni Jan Vandit
Padraj Hanumanta
Jay Jay Kapi Balvanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta
Jay Jay Sankat Mochan Jay Jay Hanumanta

Leave a Reply