Jai Jai Radhe Govind Prabhu Deenan Hitkari

Jai Jai Radhe Govind
Jai Jai Radhe Govind

Prabhu Deenan Hitkari
Jai Jai Radhe Govind
Prabhu Bhav Bhaiye Haari
Jai Jai Radhe Govind

Jai Jai Radhe Govind
Jai Jai Radhe Govind

Prabhu Kali Mann Hari
Jai Jai Radhe Govind

Prabhu Santan Hitkari
Jai Jai Radhe Govind
Bhaktan Hitkari
Jai Jai Radhe Govind

Jai Jai Radhe Govind
Jai Jai Radhe Govind

Radhe Krishna Pyari
Jai Jai Radhe Govind
Radhe Hare Mann Haari
Jai Jai Radhe Govind

Radhe Saras Bihari
Jai Jai Radhe Govind
Radhe Piya Hiye Maani
Jai Jai Radhe Govind

Jai Jai Radhe Govind
Jai Jai Radhe Govind

Leave a Reply