Jai Jai Siya Ram Jai Jai Radhe Shyam

Jai Jai Siya Ram
Jai Jai Siya Ram

Ramay Rambhadraye
Ramchandraye Veedhse
Raghunathaye Nathaaye
Sithayaah Pataye Namah

Jai Jai Radhe Shyam
Jai Jai Radhe Shyam

Sachchidananda Roopaye
Vishwa Uthpathyaadhi Hethave
Thaapathraya Vinaashaaye
Shri Krishnaaye Vayam Namah

Jai Jai Siya Ram
Jai Jai Siya Ram

Ram Ram Rameti Rameti
Rame Raame Manorame
Sahastra Naam Tat Tulyam
Ram Ram Naam Varaanane

Jai Jai Radhe Shyam
Jai Jai Radhe Shyam

Jai Jai Shri Radha Raman
Jai Jai Shri Radha Naval Kishor
Jai Gopi Chit Chor Prabhu
Jai Jai Makhan Chor

Jai Jai Siya Ram
Jai Jai Siya Ram

Ramay Rambhadray
Ramchandray Veedhse
Raghunaathaay Naathaay
Sithayaah Pataye Namah

Jai Jai Radhe Shyam
Jai Jai Radhe Shyam

Sachchidananda Roopaye
Vishwa Uthpathyaadhi Hethave
Thaapathraya Vinaashaaye
Shri Krishnaaye Vayam Namah

Jai Jai Siya Ram
Jai Jai Siya Ram

Ram Ram Rameti Rameti
Rame Raame Manorame
Sahastra Naam Tat Tulyam
Ram Ram Naam Varaanane

Jai Jai Radhe Shyam
Jai Jai Radhe Shyam

Leave a Reply