Jai Radha Madhava Kunj Bihari By Madhavas

Jai Radha Madhava Kunj Bihari
Jai Gopi Jan Vallabha Girivar Dhari
Yashoda Nandan Braj Jan Ranjan
Yamuna Teera Van Chaari

Jai Radha Madhava Kunj Bihari
Jai Gopi Jan Vallabha Girivar Dhari
Yashoda Nandan Braj Jan Ranjan
Yamuna Teera Van Chaari

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Jai Radhe Jai Jai Radhe
Jai Radhe Jai Shri Radhe

Jai Radhe Jai Jai Radhe
Jai Radhe Jai Shri Radhe

Radhe Radhe Hare Govinda
Radhe Radhe Hare Govinda

Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe
O Radhe Radhe

Radhe Radhe Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe

Jai Jai Govinda Radhe Govinda
Jai Jai Govinda Radhe Govinda

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply