Jai Ram Rama Ramanam Shamnam

Jai Ram Rama Ramanam Shamnam
Bhav Taap Bhayakul Paahi Janam

Jay Raam Ramaa Ramanam Shamanam
Bhav Taap Bhayakul Paahi Janam

Avadhesh Suresh Ramesh Vibho
Sharanaagat Maangat Paahi Prabho

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Dash Sheees Vinaasan Bees Bhujaa
Krit Duri Mahaa Mahi Bhoori Rujaa

Rajanichar Brind Patang Rahe
Sar Paavak Tej Prachand Dahe

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Mahi Mandal Mandan Charutaram
Dhrit Sayak Chaap Nishang Baram

Mad Moha Mahaa Mamata Rajanee
Tam Punj Divakar Tej Anee

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Manajat Kiraat Nipat Kiye
Mrig Log Kubhog Saren Hiye

Hiti Naath Anathani Paahi Hare
Vishhaya Ban Panvar Bhooli Pare

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Bahu Rog Biyoginhi Log Haye
Bhavadanghri Niradar Ke Phala He

Bhav Sindhu Agaadh Pare Nar Te
Pad Pankaj Premna Je Karate

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Ati Deen Malin Duhkhi Nitahen
Jinh Ken Pad Pankaj Preet Nahin

Avalamb Bhavant Katha Jinke
Priya Sant Anant Sada Tinke

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Nahin Raag Na Lobh Na Maan Mada
Tin Ke Sam Baibhav Va Bipada

Ehi Te Tav Sevak Hoth Muda
Muni Tyagat Jog Bharosh Sada

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Kari Prem Nirantar Nem Liyen
Pad Pankaj Sevat Shuddh Hiyen

Sam Maani Niradar Aadarahii
Sab Sant Sukhi Bicharanti Mahee

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Muni Maanas Pankaj Bhring Bhaje
Raghuveer Maha Ranadhiir Aje

Tav Naam Japami Namami Hari
Bhav Rog Mahaagad Maan Ari

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Kul Sheel Kripa Paramayatanam
Pranamaami Nirantar Shriramanam

Raghunand Nikandaye Dvand Ghanam
Mahipal Bilokaye Deen Janam

Raja Ram Sita Ram
Raja Ram Sita Ram

Baar Baar Barma Gau
Harshi Deh Shri Rang
Pad Saroj Anu Payani
Bhagati Sada Satsang

Varnu Uma Pati Ram Gun
Harshi Gaye Kailash
Tab Prabhu Kapin Vivaahye
Sab Pradi Sukh Vash

Leave a Reply