Jai Siya Ram Jai Jai Jai Mangal Karta Ho Naam Siya Ram

Jai Siya Ram Jai Jai Jai
Jai Siya Ram Jai Jai Jai

Jai Siya Ram Jay Jay Jay
Jai Siya Ram Jay Jay Jay

Mangal Karta Ho
Naam Siya Ram Jai Jai Jai
Jai Siya Ram Jai Jai Jai

Jai Siya Ram Jai Jai Jai
Jai Siya Ram Jai Jai Jai

Maruti Nandan
Har Dukh Bhanjan
Hey Raghunandan
Jai Siya Ram

Mathe Ka Chandan
Har Sukh Rajan
Hey Aanandan
Jai Siya Ram

Hindan Rawan
Patit Pawan
Hey Raghunandan
Jai Siya Ram

Prem Ka Aangan
Praja Paalan
Hey Raghunandan
Jai Siya Ram

Maryada Palak Vipda Vinashak
Mere Prabhu Shri Ram

Har Yug Mein Shreshath
Sabse Vishisht
Mere Prabhu Shri Ram

Jai Siya Ram Jay Jay Jay
Jai Siya Ram Jay Jay Jay

Naam Siya Ram Jai Jai Jai
Naam Siya Ram Jay Jay Jay

Mangal Karta Ho
Naam Siya Ram Jai Jai Jai
Jai Siya Ram Jai Jai Jai

Leave a Reply