Jay Radha Madhav Kunj Bihari Jay Gopi Jan Vallabh Girvar Dhari

Jay Radha Madhav Kunj Bihari
Jay Gopi Jan Vallabh Girvar Dhari

Yashoda Nandan Brij Jan Ranjhan
Yamuna Teer Balachari

Jay Radha Madhav Kunj Bihari
Jay Gopi Jan Vallabh Girvar Dhari

Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare

Murali Manohar Karuna Sagar
Jay Ho Govardhan Dhari
Jay Radha Madhav Kunj Bihari
Jay Gopi Jan Vallabh Girvar Dhari

Leave a Reply