jhande vala putt vand da bhajan Lyrics

बल्ले बल्ले जांड्डा वाला पुत्त वंद दा
जोड़े लडडुआ दे देख लो चढ़ा के,
जांड्डा वाला पुत्त वंद दा

बल्ले बल्ले जी जंडॉ विचो रब दिसदा,
ताहियो सजदा मैं आन के किता,
जंडॉ विचो रब दिसदा,

बल्ले बल्ले जी जन्डा वाला खुश होँदा,
सते भेना दे दीदार जरा करके,
जन्डा वाला खुश होँदा,

बल्ले बल्ले जी आजो सारे मथा टेक लो,
जे कर सुतेया नसीबा नु जगाउना

बल्ले बल्ले रही नु ठिकाना लभेया,
संग कालिये दे चरनी लगाया राहि नु ठिकाना लभेया,

Leave a Reply