Jholi Barde mere Shyam Shavre bhajan| SHYAM BABA JI KA PAVITER BHAJAN | JAI SHREE SHYAM | SHYAM JIJholi Barde mere Shyam Shavre bhajan| SHYAM BABA JI KA PAVITER BHAJAN | JAI SHREE SHYAM | SHYAM JI

Shyam ji bhajan
Khattu shyam ji bhajan
jai shree shyam
jai shree khattu shyam

#Shyamji_bhajan
#Khattushyam_bhajan
#jaishreeshyam
Jholi Barde mere Shyam Shavre bhajan| SHYAM BABA JI KA PAVITER BHAJAN | JAI SHREE SHYAM | SHYAM JI
#Jholi #Barde #mere #Shyam #Shavre #bhajan #SHYAM #BABA #PAVITER #BHAJAN #JAI #SHREE #SHYAM #SHYAM
Jholi Barde mere Shyam Shavre bhajan| SHYAM BABA JI KA PAVITER BHAJAN | JAI SHREE SHYAM | SHYAM JI

Shyam ji bhajan
Khattu shyam ji bhajan
jai shree shyam
jai shree khattu shyam

#Shyamji_bhajan
#Khattushyam_bhajan
#jaishreeshyam

Leave a Reply