Kab Milhen Ghanshyam Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Kab Milhen Ghanshyam
Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Kab Milhen Ghanshyam
Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Soona Gokul Dhaam
Kunj Van Chhod Gaye Sajani

Kab Milhen Ghanshyam
Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Hum Naa Hue Haye Mor Ki Pankhiya
Hari Karte Shringaar

Mukut Par Sajlete Sajni
Kab Milhen GhanShyam
Shyam Mujhe Bhool Gaye Sajani

Hum Naa Hue Haye Baans Ki Bansi
Hari Jo Rachate Ras
Adhar Par Dhar Lete Sajni

Kab Milhen Ghanshyam
Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Hum Naa Hue Jamuna Ki Machhari
Hari Karte Snaan Hari Karte Snaan

Kamal Pad Chhulete Sajani
Kab Milhen Ghanshyam
Shyam Mukh Mod Gaye Sajani

Soona Gokul Dhaam
Kunj Van Chhod Gaye Sajani

Leave a Reply