Kaho Ram Sita Janam Jaye Beeta Ram Bhajan By Kailash and Piyusha Anuj

Kaho Ram Sita Janam Jaye Beeta
Kaho Krishna Radha Kate Saari Badha

Kaho Ram Sita Janam Jaye Beeta
Kaho Krishna Radha Kate Saari Badha

Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam

Kaho Sita Ramam Ke Aanand Dhamam
Kaho Radhe Krishna Mite Man Ki Trishna

Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam

Kaho Ram Raghuwar Yahi To Hai Awasar
Kaho Krishna Keshaw Asambhav Ho Sambhav

Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam

Kaho Ram Raghav Ghate Har Paraghav
Kaho Krishna Madhav Mile Shanti Abhinav

Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam

Kaho Ram Swami Agochar Akaami
Kaho Nand Nand Nandan Akhil Veshwa Vandan

Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam

Sita Ram Radhe Shyam Sita Ram Radhe Shyam
Sita Ram Radhe Shyam Sita Ram Radhe Shyam

Leave a Reply