Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho

Prabhu Sita Ramji Kato Kathin Kalesh
Kanak Bhawan Ke Dwar Pe
Guru Braj Mohan Devendra

Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho
Jaha Siya Ramji Viraje Pade Raho

#Singer – Devendraji Maharaj

Sughar Sopan Sohar Suhave
Chhata Manohar Mohe Man Bhave
Sundar Shobha Saaje Pade Raho

Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho
Jaha Siya Ramji Viraje Pade Raho

Aavat Jaat Sant Jan Darshat
Darshan Karke Sabhi Ke Man Harshat
Dekhat Kaliman Bhaage Pade Raho

Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho
Jaha Siya Ramji Viraje Pade Raho

Awadh Bihari Sinhaashan Sohe
Sang Shree Janak Lali Man Mohe

Ati Anupam Chhavi Chhaje Pade Raho
Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho
Jaha Siya Ramji Viraje Pade Raho

Shree Shyam Roop Hiye Haari
Lakh Lakh Devendra Jau Balihaari

Shree Shyam Roop Hiye Haari
Guru Brajmohan Jaye Balihaari

Koti Kaam Rati Laaje Khade Raho
Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho

Jaha Siya Ramji Viraje Pade Raho
Kanak Bhawan Darvaje Khade Raho

Leave a Reply