karo mn nand nandan ko dhyan

करो मन नंद नन्द को ध्यान

ये अवसर तोहे फिर न मिलेगो,
मेरो कहा अब मान,
करो मन नंद नन्द को ध्यान

घुंगर वारि अलके मुख पे,
कुण्डल झलके कान,
करो मन नंद नन्द को ध्यान

नारायण ारसाने नैना झूमत गोकुल निधान,
करो मन नंद नन्द को ध्यान

Leave a Reply