Kiniya Ku Mawa ★ Punjabi Baba Balaknath Bhajan || Jogi Sab De Dilan Diyan Janda


Kiniya Ku Mawa ★ Punjabi Baba Balaknath Bhajan || Jogi Sab De Dilan Diyan Janda

Album Name: Jogi Sab De Dilan Diyan Janda Singer Name: Sukha Ram Saroa,Sur Sagar,Mani Sagar Copyright: Jai Bala Music . Watch ” Kiniya Ku Mawa” …
#Kiniya #Mawa #Punjabi #Baba #Balaknath #Bhajan #Jogi #Sab #Dilan #Diyan #Janda
Kiniya Ku Mawa ★ Punjabi Baba Balaknath Bhajan || Jogi Sab De Dilan Diyan Janda
#Kiniya #Mawa #Punjabi #Baba #Balaknath #Bhajan #Jogi #Sab #Dilan #Diyan #Janda

Leave a Reply