Krishnasthakam Strotam – Bhaje Vrajaika Mandanam Samastha Paap Khandanam

Krishn Asthakam Strotam

Bhaje Vrajaika Mandanam
Samastha Paap Khandanam
Subhukti Chitta Ranjanam
Sadaiva Nanda Nandanam

Supiccha Guncha Mastakam
Sunandavenu Hastakam
Anangaranga Sagaram
Namami Krishna Nagararam

Manoja Garva Mochanam
Vishal Lola Lochanam
Vidhyut Gopa Sochanam
Namami Padma Lochanam

Kararavind Bhudharama
Smitavaloka Sundaram
Mahendramana Daranam
Namai Krishna Varanam

Kadamba Sunu Kundalam
Sucharuganda Mandalam
Varajanga Naika Vallabham
Namami Krishna Duralabham

Yashodaya Samodaya
Sagopaya Sanandaya
Yutam Sushaika Dayakam
Namami Gopanayakam

Sadaiva Pada Pankajam
Madiya Manase Nijam
Dadhana Mukhta Malakam
Namami Nanda Balakam

Samasta Dosha Soshannam
Smasta Lokaposhannam
Samasta Gopa Manasam
Namami Nanda Lalasam

Bhuvo Bharava Tarakam
Bhavabdhi Karna Dharakam
Yashomati Kishorakam
Namami Chitta Chorakam

Driganta Kanta Bhanginam
Sadasadau Sanginam
Dine-Dine Navam-Navam
Namani Nanda Sambhavam

Gunakaram Sukhakaram
Kripakaram Kripaparam
Sur Dvisha Nikandanam
Namami Gopa Nandanam

Navina Gopa Nagaram
Navinakeli Lampatam
Namami Meghasundaram
Taditprabhala Satpatam

Samasta Gopa Mahanam
Haridambujaika Modanam
Namami Kunja Madhyagam
Prasanna Bhanu Shobhanam

Nikamakama Dayakam
Driganta Charu Sayakam
Rasala Venu Gayakam
Namami Kunja Nayakam

Vidagdha Gopi Kamano
Manogya Talpa Shayinam
Namami Kunja Kanane
Paraviddha Vanhi Paayinam

Kishora Kanti Ranjitam
Driganjanam Sushobhitam
Gajendra Moksha Kaarinnam
Namami Shri Viharinnam

Yada Tada Yatha Tatha Tatha
Tathaiva Krishna Sat Katha
Maya Sadaiva GeeYatam
Tatha Kripa Vidhiyatam

Pramannitam Satvadvayam
Pathanthi Praata Ruthitha
Ta Eva Nandanam
Milanthi Bhava Sanstitha

Krishna ji Bhajan Lyrics | Krishna ji ke latest bhajans Lyrics likhit me shayam bhajan Lyrics, shri Radhe shyam bhajan Lyrics

Leave a Reply