Kun To Laya Tumbda

Sant Samagam Hari Katha
Aur Tulsi Durlabh Hoye
Sut Dhara Aur Lakshmi
Paapi Ke Bhi Hoye

Kun To Laya Tumbda
Ne Kun To Nagar Bel
Kun To Laya Santo Re Amar Bel
Shivji Laya Tumbda
Parvata Nagar Bel
Aur Gorakhji Laya Santo Re Amar Bel He Ha Ha

Kin Ne Deva Tumbada
Kin Ne Nagar Bel

Kin Ne Deva Re Santo Re Amar Bel
Shivji Ne Deva Tumbada
Parvata Nagar Bel

Gorakhji Ne Deva Re Santo Re
Amar Bel He Ha Ha

Kathe Buadu Tumbada
Kathode Nagar Bel Bhai Bhai

Kathe Buadu Tumbada
Kathode Nagar
Katho Re Buadu Santo Re Amar Bel

Baga Buadu Tumbada
Bageecha Nagar Bel
Bhajana Mein Buadu Santo Re
Amar Bel He Ha Ha

Kin Te Seechu Tumbada
Kin Te Nagar Bel Bhai Bhai

Kin Te Seechu Tumbada
Kin Te Nagar Bel
Kin Te Seechu Re Santo Re Amar Bel
Ghee Su Seechu Tumbada
Budda Su Nagar Bel Bhai Bhai

Ghee Su Seechu Tumbada
Budda Su Nagar Bel
Sabada Te Seechu Re Santo Re
Amar Bel He Ha Ha

Sookhan Laaga Tumbada
Kumbhali Jaaye Nagar Bel Bhai Bahi

Sookhan Laaga Tumbada
Kumbhali Jaaye Nagar Bel
Upal To Mele Re Santo Re Amar Bel

Raja Bharatri Re Vinti Suno Sabha Chit Laaye
Amar To Hoi Gayo Re Santo Re Amar Bel He Ha Ha

Rajasthani Bhajan Lyrics

This Post Has 5 Comments

Leave a Reply