Laaj Pita Ke Bachane Ayodhya Chhod Chale

Laaj Pita Ke Bachane Ayodhya Chhod Chale
Hey Mere Rama Ayodhya Chhod Chale Hey Raghurai

Raghukul Ki Reet Nibhane
Ayodhya Chhod Chale
Mere Rama Ayodhya Chhod Chale Raghurai

Raghukul Ki Reet Nibhane
Laaj Pita Ki Bachane
Ayodhya Chhod Chale Raghurai
Siya Mata Lakshman Bhai
Ayodhya Chhod Chale

Chhoda Raj Path Sukh Sara
Tapasvi Vesh Dhara
Mere Rama Tapasvi Vesh Dhara
Teeno Ne Tapasvi Vesh Dhara

Mere Ram Lage Van Ko Jaane
Ayodhya chhod Chale Haye
Ayodhya Chhod Chale
Mere Rama Ayodhya Chhod Chale
Raghukul Raya Prabhu Rama
Ayodhya Chhod Chale

Jo Sita Thi Janak Dulari
Vano Ko Jayegi Vo
Sita Maharani Vano Ko Jayegi Vo
Janak Dulari

Sath Apne Pati Ka Nibhane
Sath Apne Ram Ka Nibhane
Ayodhya Chhod Chale
Dekho Vo Teeno
Ayodhya Chhod Chale

Haye Mere Rama Lakshman Bhrata
Ayodhya Chhod Chale

Lakshman Bana Ram Ka Saya
Vano Ko Jaayega Vo
Bhai Ke Sang Mein Vano Ko Jayega
Lakshman Bhrata Vano Ko Jayega
Dekho Bhai Ka Sath Nibhane
Ayodhya Chhod Chale

Dekho Teeno Ayodhya Chhod Chale
Ha Chale Hai Vo Teeno
Ayodhya Chhod Chale

Ram Jaane Dekho Ram Ki Maya
Kyo Avtaar Liya Mere Ram Ne
Prabhu Shree Ram Ne
Hai Kyo Avtaar Liya

Saari Shrishti Se Paap Mitane
Saari Duniya Se Paap Mitane
Aayodhya Chhod Chale
Ram Raghurai Ayodhya Chhod Chale
Lakshman Bhai Ayodhya Chhod Chale

Leave a Reply