Laga Nahin Shabd Ra Teer

Laga Nahin Shabd Ra Teer
Jinake Ban Lagya Guru Gam Ra
Maar Liya Man Meer
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Athon Hi Por Duniya Ne Loote
Sukh Bhoge Sharir
Atho Pahar Maya Se Yari
Ban Baitho Panch Peer
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Bhagava Rangiya Man Nahin Rangiya
Choot Raya Sab Veer
Ek Ghar Chhod Asang Ghar Pakadiya
Nahin Budhdi Nahin Dhir
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Bhitar Mein Hai Karmo Ra Kida
Bahar Hoyo Fakir
E To Hal Phakira Ra Jhootha
Kani Karola The Jeer
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Dheen Sukharam Miliya Guru Poora
Yogi Mast Fakir
Vikat Khel Khele Koi Shoora
Isar Rahana Sadir
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Laga Nahin Shabd Ra Teer
Jinake Ban Lagya Guru Gam Ra
Mar Liya Man Meer
Fakiri Laga Nahi Shabd Ra Teer

Leave a Reply