Lata Mangeshkar – Mhara Re Girdhar Gopal [from "Lata Mangeshkar Meera Bhajans"]Album : Lata Mangeshkar Meera Bhajans
Year : 1968
Artiste : Lata Mangeshkar
Music : Hridaynath Mangeshkar
Lyrics : Meerabai (traditional)
Lata Mangeshkar – Mhara Re Girdhar Gopal [from "Lata Mangeshkar Meera Bhajans"]
#Lata #Mangeshkar #Mhara #Girdhar #Gopal #quotLata #Mangeshkar #Meera #Bhajansquot
Album : Lata Mangeshkar Meera Bhajans
Year : 1968
Artiste : Lata Mangeshkar
Music : Hridaynath Mangeshkar
Lyrics : Meerabai (traditional)

Leave a Reply