Laute Hai Mere Ram Ayodhya Jagmagayi Hai

Laute Hai Mere Ram
Chaudhah Baras Ke Baad
Lakshman Siya Ke Sath
Ayodhya Jagmagayi Hai
Khushi Ghar Aagan Aayi Hai

Ram Jaisa Koi Beta
Kabhi Nahi Ho Payega

Pita Ke Kehne Par
Mahal Chhod Jayega

Charan Unke Pade Hai
Khile Chehre Sabhi Hai

Laute Hai Mere Ram
Ayodhya Jagmagayi Hai
Khushi Ghar Aagan Aayi Hai

Ram Harte Dukh Hai Sabke
Jo Charan Chu Jayega

Ram Ki Bhakti Mein
Jo Doob Ka Dikhlayega

The Baithe Aas Lagakar
Ki Aayenge Karunakar

Laute Hai Mere Ram
Ayodhya Jagmagayi Hai
Khushi Ghar Aagan Aayi Hai

Ram Bhajan Lyrics

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply