Madhav Matvalo Madhav Matvalo best Krishna bhajan Lyrics

Madhav Matvalo Madhav Matvalo
Re Mhane Laage Chhai Valo
Yasoda No Lalo Jayo
Madhav Matavlo Matvalo

Janam Jel Man Thayo Toy Khilato Rahyo
Nadi Ki Dhani Rasa Na Khyalo
Madhav Matvalo Matvalo

Choraya Gopiyan Na Chir
Ya Ne Lutyo Nanv Nir
Kitto Lage Chhai Savu Ne Varo
Madhav Matvalo Matvalo

Dhariya Govardhan Hath
Bhari Indra Sathe Bat
Chhata Nano Gayan No Gvalo
Madhav Matvalo Matvalo

Kidho Karukshetr Jang
Rahyo Pandava Ne Sang
Banyo Parth Jano Sarathi Niralo
Madhav Matvalo Matvalo

Dhariyo Sudarshan Hath
Karaya Kait Ne Mahat
Toy Yashoda Ne Pas Paiyo Ghalo
Madhav Matavalo Matavalo

Madhav Matvalo Matvalo
Re Mhane Lage Chhai Valo
Yasoda No Lalo Jayo
Madhav Matvalo Matvalo

Leave a Reply