Mahaveer Balwan Bajrangibali Hanuman Dusto Ko Maare Bhakto Ka Karte Hai Kalyan

Jai Jai Hanuman Jai Jai Hanuman
Jai Hanuman Jai Jai Hanuman

Dusto Ko Maare Bhakto Ka
karte Hai Kalyan

Jai Jai Hanuman Jai Jai Hanuman
Jai Hanuman Jai Jai Hanuman

Jai Jai Bajrang Bali Ji
Jai Jai Hanuman
Jai Jai Hanuman
Dusto Ko Maare
Bhakto Ka karte Hai Kalyan

Tu Raksha Karne Wala Hai
Tu Har Sankat Hane Wala Hai
Bajrangi Bali Hanuman
Dusto Ki Nali Todne Wala Hai
Saari Duniya Jhat Se Kehti
Mahabali Mahaveer Balwan

Jay Jay Bajrang Bali Ji
Jay Jay Hanuman
Jay Jay Hanuman
Dusto Ko Maare
Bhakto Ka karte Hai Kalyan

Tu Raksha Karne Wala Hai
Tu Har Sankat Hane Wala Hai
Bajrangi Bali Hanuman
Dusto Ki Nali Todne Wala Hai
Saari Duniya Kehti
Mahabali Mahaveer Balwan

Veero Mein Veer Tuhi Bajrang Bali
Baliyo Mein Mahabali Bajrangbali

Ram Bhakt Ram Doot Bajrang Bli
Naam Sunke Bhaage Bhoot Bajrangbali

Tu Sabki Sunane Wala Hai Bajrang Bali
Kalyan Karne Wala Hai Bajrang Bali

Tu Raksha Karne Wala Hai Bajrang Bali
Tu Deeno Pe Dayala Hai Bajrang Bali

Tu Raksha Karne Wala Hai
Tu Har Sankat Hane Wala Hai
Bajrangi Bali Hanuman
Dusto Ki Nali Todne Wala Hai
Saari Duniya Bhakt Kehti
Mahabali Mahaveer Balwan

Jay Jay Bajrang Bali Jee
Jay Jay Hanuman
Jay Jay Hanuman
Dusto Ko Maare
Bhakto Ka Karte Hai Kalyan

Eka Das Dev Roop Bajrangbali
Vanar Ka Dev Roop BajrangBali
Mata Anjana Ke Putra Bajrangbali
Raja Kesari Ke Sut Bajrangbali

Dusto Ke Mahakal Bajrangbali
Danavo Pe Vikaral Bajrangbali
Pawan Putra Bajrangbali
Deva Sabse Mahan Bajrangbali

Tu Raksha Karne Wala Hai
Tu Har Sankat Hane Wala Hai
Bajrangi Bali Hanuman Dusto Ki
Nali Todne Wala Hai
Saari Duniya Jhat Se Kehti
Mahabali Mahaveer Balwan

Jay Jay Bajrang Bali Jee
Jay Jay Hanuman
Jay Jay Hanuman
Dusto Ko Maare
Bhakto Ka Karte Hai Kalyan

Tu Raksha Karne Wala Hai
Tu Har Sankat Hane Wala Hai
Bajrangi Bali Hanuman
Dusto Ki Nali Todne Wala Hai
Saari Duniya Jhat Se Kehti
Mahabali Mahaveer Balwan

Jai Jai Hanuman Jai Jai Hanuman
Jai Hanuman Jai Jai Hanuman
Dusto Ko Maare
Bhakto Ka karte Hai Kalyan

Leave a Reply