Maine Liya Guru Ka Naam Mera Man Bhakti Mein Laga

Sakhi Re Maine Liya Guru Ka Naam
Mera Man Bhakti Mein Laga

Mera Man Bhakti Mein Laga
Maine Paap Karam Sab Tyaga

Sakhi Re Maine Liya Guru Ka Naam
Mera Man Bhakti Mein Laga

Maine Liya Guru Ka Sharana
Ab Vipda Se Kya Darna

Sakhi Re Suljhe Kaam Tamam
Mera Man Bhakti Mein Laga

Maine Raj Samajh Mein Aaya
Seva Karna Dharam Bataya

Sakhi Re Manne Mila Guru Se Gyan
Mera Man Bhakti Mein Laga

Maine Feri Guru Ki Mala
Kishmat Ka Khul Gaya Tala

Sakhi Re Meri Badi Jagat Mein Shaan
Mera Man Bhakti Mein Laga

Maine Guru Bana Liya Behna
Yo Sudesh Bhagat Ka Kehna

Sakhi Re Vo Balaji Maharaj
Mera Man Bhakti Mein Laga

Sakhi Re Maine Liya Guru Ka Naam
Mera Man Bhakti Mein Laga

This Post Has One Comment

Leave a Reply