Maiya Beti Bulaye Aaja Milne Ke Bahane Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aese Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Teeka Layi Hu Maiya
Nathani Layi Hu Maiya
Jara Pahan Ke Darash Dikhade Maiya

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Jari Layi Hu Maiya
Harwa Layi Hu Maiya
Jara pahan Ke Darsh Dikha Ja
Milne Ke Bahane Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Chudi Layi Hu Maiya
Mehandi Layi Hu Maiya
Jara pahan Ke Darsh Dikha Ja
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Payal Layi Hu Maiya
Beechhua Layi Hu Maiya
Jara pahan Ke Darsh Dikha Ja
Maiya Beti Bulaye Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Saari Layi Hu Maiya
Chunari Layi Hu Maiya
Jara Odh Ke Darsha Dikha Jaa
Maiya Beti Bulaye Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Halwa layi Hu Maiya
Puri Layi Hu Maiya
Jara Bhog Lagane Aaja Maiya
Maiya Beti Bulaye Aaja

Bheega Bheega Hai Sama
Aise Mein Ho Tum Kaha
Maiya Beti Bulaye Aaja
Milne Ke Bahane Aaja

Leave a Reply