manav janm gmaayo re

कदे ना हरि गुण गायो रे,ते मानव जनम गमियो रे

लख चोरासी भटकत-भटकत, नर तन पायो रे
रेकोल किया था भजन करण का,जग भरमायो रे

बाल पणो ते खेल कूद ओर ,नाच गमायो रे
आई जवानी धन दोलत,तिरीया बिलमायो रे

बूढापे तन भयो पुराणो,रोग संतायो रे
बेटा पोता कहयो ना माने,जद पछतायो रे

सदानन्द कहे हरि सुमिरन रो,अवसर आयो रे
रबार-बार नही मिले बावरा,हीरो पायो रे

Leave a Reply