Mangal Murti Hey Ganpati

Aao Kaaj Banao Jee
Mangal Murti Hey Ganpati

Aao Kaaj Banao Jee
Mangal Murti Hey Ganpati

Siddhi Do Siddhi Pati
Mangal Murti Hey Ganpati

Vighan Haro Jee Sabka
Mangal Murti Hey Ganpati

Lambodar Harlo Har Badha
Subh Subh Kariye Shub Pati
Mangal Murti Hey Ganpati

Vighan Haro Jee Sabka
Mangal Murti Hey Ganpati

Aadi Shakti Ke Tum Ho Jaaye
Pita Hai Deva Ke Shivji
Mangal Murti Hey Ganpati

Vighan Haro Jee Sabka
Mangal Murti Hey Ganpati

Dosh Vinashak Mangal Kaari
Riddhi Siddhi Ke Ho Pati
Mangal Murti Hey Ganpati

Vighan Haro Jee Sabka
Mangal Murti Hey Ganpati

Deva Modak Bhog Lagau
Karya Purna Ho Do Pati
Mangal Murti Hey Ganpati

Vighan Haro Jee Sabka
Mangal Murti Hey Ganpati

Siddhi Do Siddhi Pati
Mangal Murti Hey Ganpati

Aao Kaaj Banao Jee
Mangal Murti Hey Ganpati

Leave a Reply