Mata Rani Bhajan List

Mata Rani Bhajan List

ओ मेरी माँ तुम्हारे दर पे रोज आयेंगे लिरिक्स – O Meri Maa Tumhare Dar Pe Roj Aayenge Lyrics

ओ मेरी माँ तुम्हारे दर पे रोज आयेंगे लिरिक्स

ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ
ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ

तुम्हारे दर पे रोज आयेंगे
स्विकार है हमें
ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ

घोर अँधेरा है माँ सुना ये जीवन
तेरी कृपा से माँ सुलझे सब उलझन
ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ

तुम्हारे दर पे शीश झुकायेंगे
अधिकार है हमें
ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ

माँ की ममता को कभी भुलाना पाएंगे
बैठ के चरणों में महिमा गायेंगे
ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ

देवी भजन फ़िल्मी तर्ज भजन

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि लिरिक्स – Aigiri Nandini Nanditmedini Lyrics

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि लिरिक्स

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि
विश्वविनोदिनि नन्दिनुते

गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि
विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि
भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 1 ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि
दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि
किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि
दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 2 ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब
वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय
शृङ्गनिजालय मध्यगते।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि
कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 3 ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 4 ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 5 ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 6 ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 7 ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 8 ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 9 ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 10 ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 11 ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 12 ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 13 ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 14 ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 15 ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 16 ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 17 ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 18 ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 19 ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 20 ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 21 ॥

मै मालामाल हो गया लिरिक्स – Main Malamal Ho Gya Lyrics

मै मालामाल हो गया लिरिक्स

मैया का द्वारा है बड़ा प्यारा
हो गया मै तो सर को झुकाके
मालामाल मालामाल मालामाल
मै मालामाल हो गया..

दर्शन तेरा करके मैया
जीवन ये साकार हुआ
भाग्य जगाने भक्त जनो का
मैया का अवतार हुआ
खाली झोली सब की भरे ये
भोली माँ भोली माँ भोली माँ
मै मालामाल हो गया..

शीश झुकाने दर्शन पाने
तेरे दर आ जाये जो
सब खुशिया मिल जाये उसको
ज्योत जलाये तेरी जो
भाव से मैंने जब भी पुकारा
मै निहाल मै निहाल मै निहाल
मै मालामाल हो गया..

निर्मल मन हो जिस सेवक का
उसको देती तार माँ
घर ना देखे जर ना देखे
देखे सच्चा प्यार माँ
पकड़ा दामन जिसने माँ का
एक बार एक बार एक बार
मै मालामाल हो गया..

मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को लिरिक्स – Meri Maa Khol De Tu Mere Bhi Nasib Ko Lyrics

मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को लिरिक्स

मेरी माँ…….
खोल दे तू मेरे भी नसीब को,
तार दे तू मैया इस गरीब को ॥
माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को ॥

तेरे दर आके दुख दिल के मैं रोता हूँ,
अश्कों से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ॥
तेरे होते दाती क्यूँ, दुखियाँ मैं होता हूँ
चैन से ना जिऊँ मैया चैन से ना सोता हूँ ॥
गले से लगा लो बदनसीब को ॥
माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को ॥

ज्योत मैं जगाऊँ तेरी सांझ सवेरे,
दूर करो मैया मेरे गम के अंधेरे॥
कष्ट निवारो मैया अब तू मेरे,
आके गिरा हूँ मैया शरण में तेरे॥
भूलों ना माँ अपने अजीज को ॥

माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को ॥

अपने भक्तों को मैया दे दो दिलासा माँ,
ममता से भर दो मैया मेरी भी कासा माँ॥
दूर ना जाये मेरे मुखड़े से हासा माँ,
जाए ना दर से तेरा भक्त नीरासा माँ॥
तोड़ो ना माँ मेरी भी इस उम्मीद को॥
माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को॥

मैया जी का नाम बड़ा प्यारा लिरिक्स – Maiya Ji Ka Naam Bada Pyara Lyrics

मैया जी का नाम बड़ा प्यारा लिरिक्स

मैया जी का नाम बड़ा प्यारा
मेरा जीवन सहारा ॥

जब मैया का मुखडा देखा ॥
बिसार गयी मै जग सारा
मेरा जीवन सहारा …

जब मैया के हाथ निहारु ॥
आशीर्वाद मिला प्यारा
मेरा जीवन सहारा …

जब मैया की ज्योत जगाऊ॥
जगमग हुआ चमन सारा
मेरा जीवन सहारा …

जब मैया के चरण पखेरु॥
ढुलक गयी आशुअन धरा
मेरा जीवन सहारा …

जब मैया को भोग लगाऊ ॥
बारास गयी अमृत धरा
मेरा जीवन सहारा …

जब्से इनकी शरण में आई ॥
बादल गयी जीवन धरा
मेरा जीवन सहारा …

मैया जी का नाम बड़ा प्यारा
मेरा जीवन सहारा ॥

ओ माँ मेरी पत रखिओ सदा लाटां वालीए लिरिक्स – o Maa Meri Pat Rakhiyo Sada Lata waliye Lyrics

ओ माँ मेरी पत्त
रखिओ सदा लाटां वालीए
दुखीआ को पापन को दे दे सहारा
तेरा मंदिर है न्यारा,
मुझे भी दे उजिआरा
मिटे मन का अँधिआरा,
ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी

मोह माया के तोड़ के बंधन,
तेरे द्वारे आ गई जोगण
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटांवालीए,
कोई नहीं ऐ मेरा,,,,
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटां वालीए,

मैं दुखिआरी शरण तिहारी,
झोली है ख़ाली
मैं आई बनके सवाली,
माता लाटां वाली,
ओ ऊंचे मँदिरा वाली,
ओ माँ मेरी पत्त……..

सूनी सूनी गोद भरे तू,
माता सब के कष्ट हरे तू
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटां वालीए
कोई नहीं ऐ मेरा,,,,
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटां वालीए,
पूजा के, श्रद्धा के, जो फूल लाए
वो जो मांगे सो पाए,
तूँ विगड़ी बात बनाए,
तूँ सब के भाग जगाए,
ओ माँ मेरी पत्त …….

माता तूँ है शक्तिशाली,
जग्ग में तेरी ज्योत निराली
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटां वालीए
कोई नहीं ऐ मेरा,,,,,
कोई नहीं ऐ मेरा,
तेरे सिवा लाटां वालीए,
युग युग से, भक्तों के, दुखड़े निवारे
शहंशाह आए द्वारे,
और जैसे अटक नज़ारे,
तेरी शक्ति से हारे,
ओ माँ मेरी पत्त….

तूँ विगड़ी बात बनाए,
तूँ सब के भाग जगाए
ओ माता लाटां वाली,
ओ ऊंचे मँदिरा वाली
ओ माता लाटां वाली….

जिसका मुझे था इंतज़ार माता भजन लिरिक्स – Jiska Mujhe tha Intajar Mata Bhajan Lyrics

जिसका मुझे था इंतज़ार माता भजन लिरिक्स

जिसका मुझे था इंतज़ार,
जिसके लिए दिल था बेक़रार
वो घड़ी आ गई-आ गई,
आज मैया के दर पे मुझे जाना है
आज मैया के दर्शन मुझे पाना है

वर्षों से मुझको आस लगी थी,
तेरे दरश की प्यास जगी थी
आ माँ पाया मैया मैं तेरे दरबार में
भूला हुआ था मैं पापी संसार में
वो घड़ी आ गई- आ गई,
आज बादल दुखों के ये छट जाना है
आज मैया के दर्शन मुझे पाना है…

माँ मेरी इच्छा पूरण कर दो,
खुशियों से मेरी भी झोली भर दो
तुम अपना जलवा मुझे भी दिखाओ माँ
चरणों का सेवक मुझे भी बनाओ माँ
वो घड़ी आ गई-आ गई,
भव सिन्धु से मुझको तर जाना है
आज मैया के दर्शन मुझे पाना है

देवी भजन फ़िल्मी तर्ज भजन

माँ मुरादे पूरी करदे हलवा बाटूंगी लिरिक्स – Maa Murade Puri Karde Halwa Batungi Lyrics

माँ मुरादे पूरी करदे हलवा बाटूंगी लिरिक्स

माँ मुरादे पूरी करदे हलवा बाटूंगी
ज्योत जगा के, सर को झुका के,
मैं मनाऊंगी, दर पे आउंगी,
मनाऊंगी, मैं आउंगी॥

संतो महंतो को बुला के
घर में कराऊं जगराता।
सुनती है सब की फ़रिआदे,
मेरी भी सुन लेगी माता।
झोली भरेगी, संकट हरेगी,
भेटा गाऊँगी,मैं मनाऊंगी, मैं आउंगी॥

दिल से सुनो शेरा वाली माँ,
खड़ी मैं बन के सवाली।
झोली भरो मेरी रानी वाली माँ,
गोदी है लाल से खाली।
कृपा करो, गोदी भरो,
मैं दर पे आउंगी, मैं भेटें गाऊँगी,
मैं आउंगी, मैं गाऊँगी, मैं आउंगी॥

भवन तेरा है सब से ऊँचा माँ,
और गुफा तेरी नयारी।
भाग्य विदाता ज्योता वाली माँ,
कहती है दुनिया सारी।
दाति तुम्हारा, ले के सहारा,
मैं दर पे आउंगी, मैं भेटे गाऊँगी,
मैं आउंगी, मैं गाऊँगी, मैं आउंगी॥

कृपा करो वरदानी माँ,
छाया है गम का अँधेरा।
तेरे बिना मेरा कोई ना,
मुझ को भरोसा है तेरा।
दाति तुम्हारा, ले के सहारा,
दर पे आउंगी, मैं भेटे गाऊँगी,
मैं आउंगी, मैं गाऊँगी, मैं आउंगी॥

आज तेरा जगराता माता लिरिक्स – Aaj Tera Jagrata Mata Lyrics

आज तेरा जगराता माता लिरिक्स

आज तेरा जगराता माता,
आज तेरा जगराता,
जगमग करती पावन ज्योति,
हर कोई शीश झुकाता।
माता माता माता माता…

आज तेरा जगराता माता,
आज तेरा जगराता,
आज जगराता है,
माँ का जगराता है।

माथे टीका, हाथ में चूड़ा,
सर पे सोहे मुकुट सुनेहरा।
नैनो में है प्यार का अमृत,
दिल ममता का सागर गहरा।
भक्त जानो से अम्बे तेरा
बड़ा ही निर्मल नाता॥
माता माता माता माता…

आज तेरा जगराता माता,
आज तेरा जगराता।
आज तेरा जगराता माता,
आज तेरा जगराता॥

वैष्णो देवो को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
चिन्तपुरनी को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
ज्वाला माई को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
सो सो बार, सो सो बार, सो सो बार॥
आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।
आज जगराता है, माँ का जगराता है॥

मेह्शासुर को मारने वाली, रक्तबीज संघारने वाली।
तू चामुंडा, तू रुद्रानी, खडग खप्पर धारने वाली।
काली तेरे रूप से तो काल भी घबराता॥
माता माता माता माता…

आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।
आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता॥

नैना देवी को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
अम्बा रानी को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
मनसा देवी को प्रणाम करूँ मैं सो सो बार।
सो सो बार, सो सो बार, सो सो बार
आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।
आज जगराता है, माँ का जगराता है॥

जिनके सर पे हाथ तुम्हारा तूफानों में पाए किनारा
वो ना बहके वो ना भटके तू दे जिनको आप सहारा।
जहाँ पे तेरा हो जगराता, कष्ट वहां ना आता॥
माता माता माता माता…

आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।
आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता॥

तेरे चोले लो प्रणाम भवानी सो सो बार।
तेरी पिण्डीओं को प्रणाम भवानी सो सो बार।
तेरे भक्तों को प्रणाम भवानी सो सो बार।
तेरी कंजकों को प्रणाम भवानी सो सो बार।
शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय।
ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय।
संकट हरनी माता तेरी सदा ही जय।
मंगल करनी माता तेरी सदा ही जय।

सारे बोलो जय माता दी।
प्रेम से बोलो जय माता दी।
ऊँचे बोलो, जय माता दी।
जोर से बोलो, जय माता दी।
मिल के बोलो, जय माता दी।
भक्तो बोलो, जय माता दी।
संतो बोलो, जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी।

सजी तेरी गलियां लिरिक्स – Saji Teri Galiya Lyrics

सजी तेरी गलियां लिरिक्स

सजी तेरी गलियां सजी है अंगनायी
मैया तोरे आँगन में बाजे शहनाई

ढोल नगाड़े मृदंग बाजे
तेरे भगत माँ झूम के नाचे
बजत नगड़िया हो और बाजत बधाई
मैया तोरे आँगन में बाजे शहनाई

आरती गाए शंख बजाये
कोई चमन के फूल चढ़ाये
कोई खिलाये सबको मिठाई
मैया तोरे आँगन में बाजे शहनाई

भीड़ लगी है आज तो भारी
थिरक रहे है नर और नारी
मन में सभी के खुशिया है छायी
मैया तोरे आँगन में बाजे शहनाई

सजी तेरी गलियां सजी है अंगनायी
मैया तोरे आँगन में बाजे शहनाई

पंडा कराये रहो पूजा लिरिक्स – Panda Karaye Raho Pooja Lyrics

पंडा कराये रहो पूजा लिरिक्स

पंडा कराये रहो पूजा
मैया जी की झूम झूम के

नवराते की शुभ घडी आई,
भक्तो ने माता की मूरत बैठाई,
झूम झूम के झूम झूम के,
पंडा कराय रहो पूजा,
मैया जी की झूम झूम के।।

टिका लगाए माँ को चुनरी ओढ़ाए,
चूड़ी चढ़ाये फूल माला चढ़ाये,
झूम झूम के झूम झूम के,
पंडा कराय रहो पूजा,
मैया जी की झूम झूम के।।

नौ नौ खप्पर बो दये ज्वारे,
अलियन गलियन गूंजे जयकारे,
झूम झूम के झूम झूम के,
पंडा कराय रहो पूजा,
मैया जी की झूम झूम के।।

आई माँ पहुनि भक्तो के द्वारे,
संकट काटे माँ भरे भंडारे,
झूम झूम के झूम झूम के,
पंडा कराय रहो पूजा,
मैया जी की झूम झूम के।।

शंकर चौरा रे लिरिक्स – Shankar Chaura Re Lyrics

शंकर चौरा रे लिरिक्स

शंकर चौरा रे
महामाई कर रही सोल्हा रे
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे,

माथे उनके बिंदिया सोहे
टिलकी की बलिहारी राम,
सिंदूर लगा रही रे
मांग में सिंधुर लगा रही रे,
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे

कान में उनके कुण्डल सोहे
नथुनी की बलिहारी राम,
हरवा पहन रही रे
गले में हरवा पहन रही रे,
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे

हाथो उनके कंगना सोहे
चूड़ी की बलहारी राम,
मुंदरी पहन रही रे
हाथ में मुंदरी पहन रही रे,
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे

कमर उनके गरदन सोहे
झूलो की बलिहारी राम,
कुछ न पहन रही रे
कमर में कुछ न पहन रही रे,
शृंगार माई कर रही सोल्हा रे

पाओ में उनके पायल सोहे
विछियां की बलिहारी राम,
महावर लगा रही रे
पाओ में महावर लगा रही रे
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे

अंग में उनके चोला सोहे
गगरा के बलिहारी राम,
चुनरी ओड रही रे
चुनरी ओड रही रे,
श्रृंगार माई कर रही सोल्हा रे

काली कंकाली मैया लिरिक्स – Kali Kankali Maiya Lyrics

काली कंकाली मैया लिरिक्स

काली कंकाली मैया ,
शक्ति भवानी रे ।
अरे दायोडी भुजा पर ,
भेरू खेले हो माँ। २

आगे तो आगे भेरू,
डमरू बजावे रे ।
लारे लारे मैया चली
आवे ओ नाथ । २
काली कंकाली मैया ,
शक्ति भवानी रे ।
अरे दायोडी भुजा पर ,
भेरू खेले हो माँ। २

साची बतावा राजा ,
डर थारो लागे रे।
झूठ मासु बोलियों
कोणी जावे राज। २
काली कंकाली मैया ,
शक्ति भवानी रे ।
अरे दायोडी भुजा पर ,
भेरू खेले हो माँ। २

गंगा तट पे भुत लाग जा,
भक्तो का मन धाम है।
समसानो के वासी है ये ,
सारे जग में नाम है।२
काली कंकाली मैया ,
शक्ति भवानी रे ।
अरे दायोडी भुजा पर ,
भेरू खेले हो माँ। २

के बतलावा राजा ,
के बतलावा राजा रे ।
दान तो में थासु लेबा
आई ओ राज। २
थारो तो शीश रानी ,
मैया ने देवो।
दुनिया माई नाम थारो
होसी ओ राज। २
काली कंकाली मैया ,
शक्ति भवानी रे ।
अरे दायोडी भुजा पर ,
भेरू खेले हो माँ। २

This Post Has One Comment

  1. Pingback: Shiv Sama Rahe Lyrics – Hansraj Raghuwanshi – bhakti.lyrics-in-hindi.com

Leave a Reply