Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho Bhakti bhajans Lyrics Sri Krishna bhajan Lyrics

Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho
Mangal Baji Badhai Aanand Mangal Baji Badhai Ho

Dwapar Yug Ki Braj Ki Gopi Madhavi Naam Kahaye
Are Rajput Rathore Vansh Mein Meera Banke Aayi

Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho
Mangal Baji Badhai Aanand Mangal Baji Badhai Ho

1561 Samvant Ashvin Prunima Suhayee
Dhanya Diwas Dhanya Tithi Dhanya Je Medta Kahayi

Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho
Mangal Baji Badhai Aanand Mangal Baji Badhai Ho

Pita Ratan singh Maiya Jhaali Bai
Nau Maheene Rahi Garbh Maat Katha Suni Man Laayi

Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho
Mangal Baji Badhai Aanand Mangal Baji Badhai Ho

Hari Ki Pyari Meera Bai Santan Ko Sukh Dayi
Sakal Jagat Ko Pawan Karne Prem Ki Ganga Aayi
Gaur Das Shree Charan Kamal Pe Baar Baar Bali Jaaye

Med Te Pragati Meera Bai Aanand Mangal Baji Badhai Ho
Mangal Baji Badhai Aanand Mangal Baji Badhai Ho

Leave a Reply