Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji

Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji
Sankat Katan Aayiyo Bhawan Te Bahar Balaji

Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji
Sankat Katan Aayiyo Bhawan Te Bahar Balaji

Sankat Haari Kahe Se Rudra Avtaar Kahe Se
Ho Tanne Palan Haar Kahe Se

O Tu Deen Dukhi Ka Rasta Bata Balaji
Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji

Jab Jau Tere Bhawan Mein
Mere Masti Chadja Tan Mein

Ho Manne Bhoot Dikhte Din Mein
Khoob Bade Sankat Ki Bulkaar Balaji
Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji

Tor Bhagat Kya Jaane
Yo Sankat Gathari Khole
Ho Dukhiya Tere Hawale

Bhagat Ne Darshan De Ek Baar Balaji
Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji
Sankat Katan Aayiyo Bhawan Te Bahar Balaji

Mehandipur Mein Saje Tera Darbar Balaji
Sankat Katan Aayiyo Bhawan Te Bahar Balaji

Leave a Reply