mere jogi da chimta bhajda

मेरे जोगी दा चिमटा भजदा जोगी दा चिमटा वज्दा,
पौणाहारी दा चिमटा भजदा,
बैठा मोर उते एह सजदा,
जोगी नाथ सिद्ध जोगी नाथ,
मेरे जोगी दा चिमटा भजदा……

पौणाहारी दा चिमटा वज्दा नच्दे भगत प्यारे,
गौआँ वाले दा चिमटा वज दा नच नच लें नजारे,
मन खुशिया दे विच नचदा
मेरे जोगी दा चिमटा भजदा…

छन छन चिमटा वज्दा रेह्न्दा भगता दे ओ दिल मोह लेंदा,
दिल जोगी जोगी जपदा,
मेरे जोगी दा चिमटा भजदा

रवि हरिपुरियाँ सनेरन धाम दी महिमा लिखी जावे,
प्रिया कटोच भी चिमटे दी मस्ती विच गावे,
साढ़े दिल विच योगी वसदा दिल विच साई वसदा,
मेरे जोगी दा चिमटा भजदा

Leave a Reply