Mere Swami Shri Haridas Kripa Ke Sagar Hai

Priya Laal Raje Jaha
Taha Vrindavan Jaan

Vrindavan Taj Ek Pag
Jaaye Na Rasik Sujaan

Mere Swami Shri Haridas
Kripa Ke Sagar Hai
Kripa Ke Sagar Hai

Shri Haridas Shri Haridas Shri Haridas
Shri Haridas Shri Haridas Shri Haridas

Mere Swami Shri Haridas
Kripa Ke Sagar Hai
Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai
Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai

Sab Rasikan Ke Sirtaj Kripa Ke Sagar Hai
Kripa Ke Sagar Hai Shri Hari Das
Kripa Ke Sagar Hai

Mere Swami Shri Haridas
Kripa Ke Sagar Hai
Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai
Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai

Shri Lalita Ju Avtari
Hai Rasikan Sukh Data
Shri Hari Das Hai Rasikan Sukh Data
Shri Nidhivan Rahe Viraj
Kripa Ke Sagar Hai

Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai
Shri Hari Das Kripa Ke Sagar Hai

Mere Swami Shri Haridas Kripa Ke Sagar Hai
Mere Swami Shri Haridas Kripa Ke Sagar Hai

Ho Hua Swamiji Ka Ananaya Swamiji Ka
Vipin Mein Use Basa Liya
Darshayo Sakhi Samaj Kripa Ke Sagar Hai
Kripa Ke Sagar Hai Shri Hari Das Mere Swami Shri Haridas Kripa Ke Sagar Hai

Sada Naam Jo Swami Ji Ka Jo Gaye
Bihari Jee Ko Vo Paye

Raakhi Chitra Vichitra Ki Laaj
Kripa Ke Sagar Hai Shri Hari Das

Leave a Reply