Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Kshama Badan Ko Chahiye
Aur Chhote Ko Utpaat

Kaa Rahim Hari Ko Ghatyo
Jo Ghar Ko Maare Laat

Bade Badaai Na Kare Re
Bade Na Bole Bol
Rahiman Hira Kab Kahe
Bhai Laakh Hamara Mol

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re

Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re
Hatha So Likhyoda Kagaj Baanch Ne Sunava
Mhare Karma Re Rakha Baachi Jaave Koni Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re

Dharamga Bhai Ne To Karne Batava
Jaman Jaya Re Hod Karela Nahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re

Ho Beta Tu Jag Mein Ghana Re Hoya
Lala Sarvan Re Hod Karela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

O Yoddha Tu Jug Mein Ghana Re Hoya
Bheema Pandu Hod Karela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

O Bhai Tu Jug Mein Ghana Re Hoya
Bhai Lakshman Re Hod Karela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Nadiyo Ro Neer Sanwara Rok Ne Batava
Mhare Naina Maelo Neer Rukela Naahi Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Meera Bai Re Sanwara Arj Veenti
O Mhane Charna Re Maahi Rakho Kanha Re
Mhara Bichhadyoda Ramji Milela Kaayi Re

Leave a Reply