mor swari aa mera baba mor swari aa

मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,
अंग भभुतिया ला मेरे बाबा अंग भभूतियाँ ला,
मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,

गल विच सिंगी पा मेरे बाबा,
मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,

गल विच कुंडल पा मेरे बाबा,
मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,

पैर खड़ावा पा मेरे बाबा पैर खड़ावा पा
मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,

मुंडे झोली पा मेरे बाबा मुंडे झोली पा,
मोर सवारी आ मेरा बाबा मोर सवारी आ,

Leave a Reply