Nachai Gavai Haryana| Lok Geet/Bhajan- Kalle ho duwade mannai MatkiNachai Gavai Haryana |
Lok Geet- Kalle ho Duwade mannai Matki
Performed by Droupdi & Archana Suhasini
Recorded at Madam Maya Kharlva’s home at Hisar
Produced by Harvinder Malik |
Nachai Gavai Haryana| Lok Geet/Bhajan- Kalle ho duwade mannai Matki
#Nachai #Gavai #Haryana #Lok #GeetBhajan #Kalle #duwade #mannai #Matki
Nachai Gavai Haryana |
Lok Geet- Kalle ho Duwade mannai Matki
Performed by Droupdi & Archana Suhasini
Recorded at Madam Maya Kharlva’s home at Hisar
Produced by Harvinder Malik |

Leave a Reply